Conectează-te cu noi

SERVICIILE NOASTRE

Centrul de Cercetări MEDFUTURE

furnizează servicii specifice de cercetare în domeniile tehnologiilor „omice” (proteomică, metabolomică), imagistică moleculară și funcțională, studii in vitro și in vivo.

'OMICE'

Tehnologii ‘Omice’

Pentru determinarea profilului proteic al probelor de țesut se aplică tehnica ‘shotgun proteomics’.

Serviciul include extracția proteinelor din țesut (proaspete congelate sau FFPE), prelucrarea și analiza probelor prin nanoLC (nano-cromatografie de lichide), cuplată cu spectrometrie de masă de înaltă rezoluție.

Profilele proteice rezultate pot fi evaluate comparativ  (control vs. patologic), urmărind proteinele cu modificări semnificative dintre cele două grupuri.

Serviciul include identificarea proteinelor folosind baze de date standard.

Determinarea profilului proteic din lizate de culturi  celulare se realizează prin tehnica ‘shotgun proteomics’.  După pregătirea specifică a probelor pentru extracția proteinele din lizatele celulare , se aplică nano-cromatografia de lichide cuplată cu spectrometria de masă de înaltă rezoluție.

Profilurile rezultate pot evidenția adaptări ale metabolismului celular din cauza tratamentului aplicat culturilor celulare (tratament vs control).

Serviciul include identificarea proteinelor folosind baze de date standard.

Determinarea profilului proteic din ser sau plasmă se realizează prin tehnica ‘shotgun proteomics’. După pregătirea specifică a probelor pentru extracția proteinele din ser sau plasmă, se aplică nano-cromatografia de lichide cuplată cu spectrometria de masă de înaltă rezoluție.

Determinarea profilului proteic poate fi efectuată pe probe de ser sau plasmă, cu sau fără depleția celor mai abundente șase proteine (albumină serică, imunoglobulină gamma, imunoglobulină alfa, serotransferină, haptoglobină, alfa-1-antitripsină), urmând etape specifice de pregătire a probei pentru a obține cea mai bună acoperire a profilului de proteine.

Pentru identificarea proteinelor și cuantificarea relativă se utilizează programe informatice specializate.

Determinarea concentrației proteinelor se face cu ajutorul unui kit de tip ‘sandwich’ ELISA standard sau personalizat.

Microplăcile sunt citite cu un citator de multiplăci, iar datele sunt analizate cu ajutorul unui program informatic specializat.

După îndepărtarea proteinelor din probe,  se realizează extracția metaboliților și se aplică micro-cromatografia de lichide cuplată cu spectrometria de masă de înaltă rezoluție pentru identificarea și cuantificarea lor. Metoda cromatografică aplicată este dependentă de tipul de metaboliți (polari/nepolari).

Profilurile metabolice rezultate sunt apoi evaluate comparativ (control vs. patologic), determinând metaboliții care sunt semnificativ diferiți între grupuri.

Analiza D-aminocizilor din matrici biologice se realizează prin cromatografie de lichide cuplată cu spectrometrie de masă, folosind un protocol de lucru cu înaltă specificitate și sensibilitate dezvoltat în laboratorul nostru.

Analiza aminoacizilor și acizilor organici din matrici biologice (plasma, ser, salivă, culturi celulare etc.) se realizează prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă în tandem.

IMAGISTICĂ

Imagistică moleculară și funcțională

Achiziție de spectre de absorbanță/transmitanță, emisie, excitație, matrice de excitație și emisie (EEM), precum și spectre cinetice.

Domeniul de detectare a fluorescenței UV-VIs-NIR de la 250 la 1100 nm.

Poate fi obținută grafică 3D (EEM) folosind software-ul EzSPEC.

Corecție automată pentru efectele filtrului interior primar și secundar (IFE).

Echipamentul poate fi folosit ca un fluorimetru, spectrometru UV-Vis-NIR pentru a măsura/ determina absorbanța sau ca instrument de măsurare a  amprentelor moleculare , care necesită achiziție de fluorescență, corectand IFE în timp real.

Analiza stabilității coloizilor și dispersiilor prin măsurarea potențialului zeta al nanoparticulelor.

Sistemul încorporează pH rapid și titrări ale polielectroliților pentru investigarea regiunilor cu pH stabil, punct iso-electric, densitate de sarcină și stabilitate.

Echipamentul permiteoate măsurarea diametrului hidrodinamic pentru nanoparticule și concentrația acestora într-o soluție.

Scanarea este automată, rapidă și optimizată de software.

Se pot analiza exosomi, vezicule extracelulare, lipozomi, micelii, proteine, particule virale sau virusuri, molecule terapeutice și nanoparticule marcate fluorescent, fără afectarea proprietăților optice.

Determinările se pot face pentru probe solubilizate în solvenți polari (apă, alcool) sau solvenți organici.

Lasere: 375nm, 405nm, 488nm, 520nm, 640nm, 660nm.

Analiza TEM a diferitelor tipuri de nanoparticule și nanostructuri.

Această analiză include pregătirea probelor și achiziția imaginilor.

Analiza TEM a probelor biologice pentru analiza ultrastructurii.

Protocolul include pregătirea probei (prefixare, post-fixare, deshidratare, infiltrarea în  rășină, încapsularea, modelarea blocului de rășină, obținerea secțiunilor semifine, colorarea acestora, analiza optică, remodelarea blocului de rășină, obținerea secțiunilor ultrafine, contrastarea acestora) și achiziția de imagini.

Analiza spectrală a diferitelor tipuri de probe (solide/lichide/geluri).

Intervalul lungimii de undă de excitație – de la UV la NIR utilizând 5 lasere (325, 532, 633, 785 și 830 nm).

Protocolul Raman implică depunerea probei pe folie de aluminiu sau pe suportul de probă fabricat din sticlă de CaF2.

Protocolul SERS implică utilizarea unui nou tip de substrat plasmonic solid dezvoltat în laboratorul nostru folosind nanoparticule de argint filtrate prin tehnica TFF.

Imagistică topografică la rezoluție nanometrică pentru suprafețe solide.

Determinările se pot face pentru pentru nanoparticule și probe biologice.

Se poate realiza imagistica celulelor cultivate, a moleculelor fluorescente, a structurilor celulare marcate fluorescent.

Protocolul poate include marcarea fluorescentă a probei utilizând fluorofori pe de o parte, sau anticorpi primari și anticorpi secundari marcați fluorescent în cazul imunomarcării.

Echipamentul permite analiza unei probe marcate cu trei coloranți diferiți.

Lasere: 405, 488, 515, 543, 633 nm.

Se poate realiza imagistica în câmp întunecat a nanoparticulelor plasmonice și/sau a probelor biologice.

Permite analiza structurilor celulare și subcelulare, observarea diferențelor morfologice dintre celulele tratate și netratate, dar și internalizarea celulară a nanoparticulelor.

IN VITRO

Studii in vitro

Testarea compușilor bioactivi include etapele de culturi celulare (subcultură celulară și biobanking) utilizând celule din banca biologică a centrului de cercetare sau achiziționate de la o terță parte.

Citotoxicitatea acestor compuși este testată colorimetric (MTT, XTT, MTS), iar probele sunt analizate cu cititoare de microplăci.

Cuantificarea proteinelor poate fi efectuată folosind dispozitivul NanoDrop sau prin metode clasice de dozare a proteinelor (Bradford, BCA).

Analiza WesternBlot propriu-zisă include migrarea și transferul proteinelor separate electroforetic și marcarea lor cu anticorpi specifici pentru fiecare.

Probele sunt analizate prin chemiluminiscență.

Determinarea expresiei genice prin RT-PCR include etapele de extragere a materialului genetic folosind TRIZOL sau kitul de extracție și purificare ADN/ARN.

De asemenea, include etapele sintezei ADN complementar și reacția de polimerizare în lanț propriu-zisă.

Citirea probei se realizează pe aparatul PCR StepOnePlus.

IN VIVO

Studii in vivo

Serviciul include cazarea animalelor mici (șoareci și șobolani) cu fenotip imunocompromis sau cu genotip modificat artificial (animale transgenice) în condiții de sterilitate strictă, cu apă și hrană autoclavată ad libitum și schimbarea bisăptămânală a talașului autoclavabil.

Serviciul include, de asemenea, monitorizarea zilnică a sănătății și comportamentului animalelor de către personalul autorizat și administrarea de tratamente de susținere pentru condiții patologice ușoare.

Dacă sănătatea animalului este incompatibilă cu viața, cercetătorul va fi notificat, iar animalul va fi sacrificat după 24 de ore (serviciul include, de asemenea, colectarea de organe pentru cazul în care se solicită autopsie).

Monitorizarea prin bioluminescență a distribuției celulelor sau moleculelor/particulelor la șoarecii imunocompromiși implică injectarea sistemelor modificate genetic care exprimă luciferaza enzimatică, sisteme care pot fi urmărite prin intermediul echipamentului IVIS după administrarea sistemică a substratului specific – luciferină.

Serviciul include pregătirea animalului experimental în conformitate cu protocolul specific, administrarea substratului bioluminescent, administrarea anesteziei cu gaz, evaluarea imagistică, achiziția și prelucrarea datelor, inclusiv suport pentru interpretarea datelor și urmărirea animalului experimental până la recuperare.

Monitorizarea prin fluorescență a distribuției celulelor sau moleculelor/particulelor la șoarecii imunocompromiși implică administrarea sistemelor de fluorescență transformate/conjugate, sisteme care pot fi urmărite prin intermediul echipamentului IVIS.

Serviciul include pregătirea animalului experimental în conformitate cu protocolul specific, administrarea sistemelor fluorescente, administrarea anesteziei cu gaz, evaluarea imagistică, achiziția și prelucrarea datelor, inclusiv suport în interpretarea datelor și urmărirea animalului experimental până la recuperare.

Serviciul include pregătirea preoperatorie a animalelor, care include stabilirea unui câmp aseptic, servicii de anestezie cu gaze/injectabilă, intervenția propriu-zisă, recuperarea și monitorizarea postoperatorie.

Personalul departamentului are supra-specializările necesare care permit intervenții precum: vasectomia, adrenalectomia, nefrectomia, ovariectomia, transplantul ovarian, cateterizarea venelor jugulare, dezvoltarea modelelor ortotopice pentru patologii maligne, proceduri adaptate cerințelor cercetătorului.

Serviciul include pregătirea probelor biologice pentru măsurătorile hematologice, efectuarea determinărilor utilizând un echipament destinat uzului veterinar și transmiterea rezultatelor.

Serviciul include manipularea rozătoarelor, efectuarea procedurilor, monitorizarea post-procedurală a animalelor și depozitarea corespunzătoare a probei până la livrare/prelucrare.

SUPORT STUDII CLINICE

Laborator Hemostază

Acest test permite măsurarea cromogenică a nivelului plasmatic al factorului VII, pentru diagnosticul și monitorizarea pacienților cu deficit congenital de factor VII, importantă atât pentru profilaxia sângerărilor cât și înaintea unei potențiale intervenții chirurgicale. 

Serviciul include, de asemenea, monitorizarea zilnică a sănătății și comportamentului animalelor de către personalul autorizat și administrarea de tratamente de susținere pentru condiții patologice ușoare.

Dacă sănătatea animalului este incompatibilă cu viața, cercetătorul va fi notificat, iar animalul va fi sacrificat după 24 de ore (serviciul include, de asemenea, colectarea de organe pentru cazul în care se solicită autopsie).

 Acest test permite măsurarea cromogenică a nivelului plasmatic al factorului VIII, pentru diagnosticul și monitorizarea pacienților cu hemofilie A, importantă atât pentru profilaxia sângerărilor cât și înaintea unei potențiale intervenții chirurgicale.

Serviciul include pregătirea animalului experimental în conformitate cu protocolul specific, administrarea substratului bioluminescent, administrarea anesteziei cu gaz, evaluarea imagistică, achiziția și prelucrarea datelor, inclusiv suport pentru interpretarea datelor și urmărirea animalului experimental până la recuperare.

Monitorizarea prin fluorescență a distribuției celulelor sau moleculelor/particulelor la șoarecii imunocompromiși implică administrarea sistemelor de fluorescență transformate/conjugate, sisteme care pot fi urmărite prin intermediul echipamentului IVIS.

Serviciul include pregătirea animalului experimental în conformitate cu protocolul specific, administrarea sistemelor fluorescente, administrarea anesteziei cu gaz, evaluarea imagistică, achiziția și prelucrarea datelor, inclusiv suport în interpretarea datelor și urmărirea animalului experimental până la recuperare.

Acest test permite dozarea nivelului plasmatic al anticorpului bispecific emicizumab, utilizat în profilaxia continuă sau intermitentă a pacienților cu hemofilie A, forma severă sau moderată, cu sau fără inhibitori, pentru individualizarea tratamentului modern cu emicizumab administrat subcutanat.

Serviciul include pregătirea animalului experimental în conformitate cu protocolul specific, administrarea sistemelor fluorescente, administrarea anesteziei cu gaz, evaluarea imagistică, achiziția și prelucrarea datelor, inclusiv suport în interpretarea datelor și urmărirea animalului experimental până la recuperare.

SUPORT STUDII CLINICE

Laborator MetaboMS

Serviciul de screening neonatal extins prin spectrometrie de masă în tandem (LC MS/MS) permite identificarea a 26 de metaboliți (13 aminoacizi și 13 derivați de acilcarnitină).

Acești metaboliți în număr și proporții specifice oferă posibilitatea evaluării a 32 de boli genetice metabolice. Pentru această determinare se utilizează probe de sânge colectate pe hârtie de filtru în primele 48-72 de ore de viață ale nou-născutului.

Un rezultat care se află în afară limitelor normale ridică o suspiciune care necesită confirmare prin analize suplimentare și de diagnostic.