Conectează-te cu noi

DE CE NOI

Tehnologii de ultimă generație și
o echipă înalt calificată

ECHIPA NOASTRĂ

De ce MEDFUTURE?

Venim către tine ca un partener mai degrabă decât ca un furnizor de servicii și îți garantăm:

  • Excelență științifică – membri echipei cu o înaltă calificare
  • Accesul asigurat la o infrastructură de cercetare avansată
  • Flexibilitate – putem oferi, la cerere, un design personalizat al serviciilor noastre
  • Servicii complete – oferim partenerilor noștri o gamă completă de servicii de cercetare specifice
  • Rezultate extrem de fiabile – garantăm calitatea serviciilor noastre
  • Orientarea către parteneri – ne concentrăm pentru a înțelege nevoile și așteptările partenerilor noștri

Domeniile noastre de interes pentru cercetare acoperă:

Sinteza și caracterizarea fizico-chimică a diferitelor tipuri de nanostructuri multifuncționale și elaborarea de noi strategii imagistice aplicabile nanostructurile și probelor biologice.

Dezvoltarea terapiilor la țintă, a instrumentelor de diagnostic și prognostic, de evaluare a biomarkerilor relevanți clinic cu rol în terapiile noi, în diagnostic timpuriu sau cu rol prognostic.

Descoperirea biomarkerilor prin spectrometrie de masă de înaltă rezoluție (HRMS) cu aplicabilitate în medicina de precizie prin utilizarea tehnicilor de proteomică și metabolomică țintite sau nețintite.

Dezvoltarea de modele preclinice de animale (șoareci imunocompromiși sau transgenici), evaluarea preclinică a noilor medicamente și combinații terapeutice, tehnici imagistice (IVIS, RMN).

Echipa noastră

Echipa noastră este formată din profesioniști dedicați cu o pregătire excelentă, care și-au finalizat sau își desfășoară studiile de cercetare doctorală, au propriile proiecte de cercetare postdoctorale și sunt implicați în diverse proiecte de cercetare multidisciplinare, coordonate de prestigioși membri ai comunității științifice.

Cristina-Adela Iuga, Doctor
Cristina-Adela Iuga, DoctorFacultatea de Farmacie (1995), Master Științe Farmaceutice Aplicate (2001), Abilitare în domeniul farmacie (2019)
Read More
Profesor
Director al Centrului de Cercetări pentru Medicină Avansată – MEDFUTURE
Coordonator al Departamentului de Proteomică și Metabolomică
Expertiză
: coordonarea proiectelor științifice care implică dezvoltarea, optimizarea și aplicarea tehnologiilor bazate pe spectrometrie de masă (proteomică și metabolomică), în scopul dezvoltării de instrumente de diagnostic, descoperire și validare a biomarkerilor specifici în contextul medicinei translaționale și personalizate.
Web of Science Google Academic
Maria Iacobescu, Doctor
Maria Iacobescu, DoctorFacultatea de Farmacie (2013), Master Științe Farmaceutice Aplicate (2014), Doctorat (2017)
Read More
Cercetător Științific grad III
Departament de Proteomică și Metabolomică
Expertiză
: elaborarea și aplicarea de protocoale specifice pentru analiza proteinelor provenite din diverse biospecimene, prin tehnici avansate de proteomică și spectrometrie de masă, cu scopul de a le identifica și cuantifica și de a le atribui un rol potențial de biomarker în practica clinică.
Web of Science Google Academic
Radu-Cristian Moldovan, Doctor
Radu-Cristian Moldovan, DoctorFacultatea de Farmacie (2013), Doctorat (2018)
Read More
Cercetător Științific grad III
Departament de Proteomică și Metabolomică
Expertiză
: dezvoltarea și validarea de metodeseparative (LC, CE, GC), cuplate cu spectrometrie de masă pentru analize metabolomice; dezvoltarea și aplicarea tehnicilor de preparare a probelor pentru analize metabolomice; analiză chirală; metabolomică chirală; analiza datelor pentru descoperirea de biomarkeri.
Web of Science Google Academic
Ioana-Ecaterina Pralea, Doctorand
Ioana-Ecaterina Pralea, DoctorandFacultatea de Farmacie (2015), Master Științe Farmaceutice Aplicate (2020), Student doctorand (2016)
Read More
Farmacist
Department de Proteomică și Metabolomică
Expertiză
: pregătirea probelor de țesuturi parafinate, culturi celulare, ser/plasmă pentru analiza prin spectrometrie de masă. Tehnici non-separative: MALDI-MS, UV-VIS, FLD; tehnici de separare: LC-MS - proteomică și metabolomică nețintită. Culturi celulare pentru analiza proteomică și metabolomică prin spectrometrie de masă.
Web of Science Google Academic
Diana (Gulei) Tomuleasa, Doctor
Diana (Gulei) Tomuleasa, DoctorFacultatea de Biologie (2014), Master Biotehnologii Moleculare (2016), Doctorat (2019)
Read More
Cercetător Științific grad III
Coordonator al Departamentului de Studii In Vivo – Biobază
Expertise
: elaborarea și aplicarea protocoalelor specifice domeniului de cercetare preclinică la nivel in vitro și in vivo, în special în ceea ce privește mecanismele de semnalizare celulară în celulele tumorale, noii biomarkeri de diagnostic și prognostic și noi abordări terapeutice.
Web of Science Google Academic
Raluca Munteanu, Doctorand
Raluca Munteanu, DoctorandFacultatea de Biologie (2014), Master Biotehnologii aplicate (2016), student doctorand (2019)
Read More
Biolog
Departament Studii In Vivo – Biobază
Expertiză
: dezvoltarea unor modele murine avansate pentru studii preclinice, inclusiv modele xenografe derivate de la pacient (PDX). Microchirurgie experimentală la animale, metode imagistice in vivo (IVIS, RMN), prelucrarea și colectarea probelor și manipularea probelor ex vivo, interpretarea datelor.
Web of Science Google Academic
Richard-Ionuț Feder, Doctorand
Richard-Ionuț Feder, DoctorandFacultatea de Biologie (2020), Master Biologie aplicată (2022), Student doctorand (2023)
Read More
Biolog
Departament Studii In Vivo – Biobază
Expertiză
: implementarea de protocoale minim și mediu invazive la nivel in vivo, manipularea și monitorizarea animalelor mici, tehnici de imagistică (IVIS), analize hematologice, recoltarea de probe biologice și interpretarea datelor.
Web of Science Google Academic
Ciprian Tomuleasa, Doctor în Medicină, Doctor
Ciprian Tomuleasa, Doctor în Medicină, DoctorFacultatea de Medicină (2011), Doctorat (2013), Abilitare în domeniul Medicină (2017)
Read More
Cercetător Științific grad I
Medic primar hematolog
Coordonator al Departamentului de Medicină Translațională
Expertiză
: dezvoltarea și aplicarea de protocoale de cercetare fundamentală și translațională în domeniul hematologiei oncologice, inclusiv în ceea ce privește imunoterapia, mecanismele de rezistență la medicamente și noi instrumente de evaluare a persistenței bolii reziduale minime.
Web of Science Google Academic
Diana Cenariu, Doctor
Diana Cenariu, DoctorFacultatea de Horticultură (2006), Doctorat (2013)
Read More
Cercetător Științific
Departament Medicină Translațională
Expertiză
: culturi de celule tumorale și non-tumorale; evaluarea efectului in vitro pentru diverși compuși terapeutici; determinarea gradului de moarte celulară prin citometrie în flux. Prelucrarea și depozitarea probelor de sânge, menținerea biobăncii de probe biologice. Determinarea gradului de metilare a ADN-ului și evaluarea expresiei genice prin RT-PCR.
Web of Science Google Academic
Adrian Bogdan Țigu, Doctor
Adrian Bogdan Țigu, DoctorFacultatea de Biologie (2014), Master Biotehnologii moleculare (2016), Doctorat (2021)
Read More
Biolog
Departament Medicină Translatională
Expertiză
: obținerea de culturi de celule tumorale și non-tumorale; evaluarea efectului in vitro al compușilor bioactivi; determinarea gradului de moarte celulară prin citometrie în flux, măsurători microscopice și evaluarea proteinelor în WesternBlot și ELISA. Prelucrarea și stocarea probelor de sânge, menținerea biobăncii de probe biologice. Determinarea gradului de metilare a ADN-ului și evaluarea expresiei genice prin RT-PCR.
Web of Science Google Academic
Rareș Drula, Doctor
Rareș Drula, DoctorFacultatea de Biologie (2016), Master Biotehnologie moleculară (2018), Doctorat (2023)
Read More
Biolog
Departament Medicină Translatională
Expertiză
: Metode moleculare cantitative și calitative; Izolarea și caracterizarea acizilor nucleici; Cuantificarea expresiei genice și miRNA folosind qRT-PCR; Clonare lentivirală și manipulare genetică a modelelor celulare in vitro; Izolarea exosomi si vezicule extracelulare și caracterizarea încărcăturii bioactive a acestora; Culturi celulară, teste de viabilitate și dezvoltarea de modele de co-cultură; SDS-Page și immunoblotting; Imunoprecipitare a acizilor nucleici și a proteinelor.
Web of Science Google Academic
Rareș-Ionuț Știufiuc, Doctor
Rareș-Ionuț Știufiuc, DoctorFacultatea de Fizică (2001), Master Fizica Materiei Condensate (2002), Doctorat (2005), Master Științe Aplicate Farmaceutice (2010), Abilitare în domeniul Farmacie (2017)
Read More
Profesor
Coordonator al Departamentului de NanoBioFizică
Expertiză
: Dezvoltarea de noi tipuri de nanostructuri multifuncționale (plasmonice, magnetice, magnetoplasmonice, lipozomi hibrizi, etc.) pentru diferite aplicații biomedicale. Dezvoltarea de noi strategii pentru detectarea timpurie a bolilor prin intermediul analizei vibraționale ultrasensibile, combinate cu analiza multivariată a spectrelor colectate pe diferite probe biologice; investigarea interacțiunilor la scară nanometrică ale diferitelor specii moleculare prin utilizarea tehnicilor de ultimă generație.
Web of Science Google Academic
Valentin Toma, Doctor
Valentin Toma, DoctorFacultatea de Fizică (2001), Master Fizica Materiei Condensate (2002), Doctorat (2007)
Read More
Fizician
Departament NanoBioFizică
Expertiză
: Sinteza și caracterizarea nano-obiectelor cu aplicații biomedicale. Sinteze de substraturi SERS-colloidale și solide plasmonice pe bază de nanoparticule. Spectroscopia vibrațională Raman/SERS. Spectroscopie de suprafață AFM. Prelucrarea datelor.
Web of Science Google Academic
Cristian Silviu Moldovan, Doctorand
Cristian Silviu Moldovan, DoctorandFacultatea de Biologie (2016), Master Biotehnologie Moleculară (2018), Student doctorand (2018)
Read More
Biolog
Departament NanoBioFizică
Expertiză
: Sinteza și caracterizarea fizico-chimică a nanoparticulelor; microscopie optică de fluorescență și microscopie în câmp întunecat. Microscopie confocală cu fluorescență și pregătirea probelor; dezvoltarea și optimizarea protocoalelor de marcare fluorescentă a moleculelor biologice și a structurilor celulare și analiza semi-cantitativă bazată pe fluorescență.
Web of Science Google Academic
Anca Ghenț, Doctorand
Anca Ghenț, DoctorandFacultatea de Biologie (2014), Master Biotehnologie Moleculară (2016), Student doctorand (2020)
Read More
Inginer Biotehnolog
Departament NanoBioFizică
Expertiză
: Sinteza și caracterizarea nanostructurilor; Funcționalizarea nanostructurilor; Studii experimentale in vitro și in vivo; Prelucrarea probelor biologice și non-biologice pentru analiză (microscopie confocală, microscopie de fluorescență, microscopie în câmp întunecat, spectroscopie Raman/SERS, microscopie electronică de transmisie).
Web of Science Google Academic
Simina Pîrv, Masterand
Simina Pîrv, MasterandFacultatea de Biologie și Geologie (2022), Master Laborator clinic/Medicină de Laborator (în curs)
Read More
Biolog
Departament Suport Studii Clinice
Expertiză
: prelucarea probelor de biopsie pentru microscopie optică si electronică; analizarea microscopică a probelor ; prelucarea probelor anatomopatologice.
Previous
Next

IN VIVO

Departamentul de Studii In Vivo – Biobază

Departamentul de studii In vivoBiobază oferă oportunitatea de a utiliza modele animale avansate necesare pentru implementarea proiectelor de cercetare preclinică în vederea dezvoltării de strategii terapeutice specifice și de metode de diagnostic și prognoză minim invazive.

Departamentul este unic la nivel național din punct de vedere al infrastructurii și găzduiește echipamente imagistice de ultimă generație – RMN și IVIS pentru investigații imagistice in vivo extrem de detaliate.

De asemenea, spațiul de cazare al animalelor de laborator asigură mediul aseptic necesar pentru modelele animale avansate cu fenotip imunocompromis sever sau modificat genetic.

NANOBIOFIZICĂ

Departamentul de NanoBioFizică

Departamentul de NanoBiofizică are o structură interdisciplinară care îi permite să abordeze probleme științifice de mare actualitate în biomedicină și biotehnologie.

Departamentul dispune de echipamente de ultimă generație care permit atât sinteza și caracterizarea fizico-chimică completă a diferitelor tipuri de nanostructuri hibride multifuncționale (nanoparticule plasmonice, magnetice, magnetoplasmonice, lipozomale, polimerice, nanoparticule de carbon etc.), cât și investigarea la scară nanometrică a interacțiunilor acestora cu diferite molecule sau medii biologice.

‘TEHNOLOGII OMICE’

Departamentul de Proteomică și Metabolomică

Departamentul de Proteomică și Metabolomică a implementat un flux avansat de pregătire a probelor și exploatează spectrometria de masă de înaltă rezoluție (LC-QTOF-IMS, ICP-MS, GC-MS), pentru a realiza profile proteice și  de metaboliți dintr-o gamă largă de specimene – ser, plasmă, țesut proaspăt congelat, țesut fixat cu formol și inclus în parafină (FFPE), culturi celulare, o platformă de proteomică și metabolomică unică în România.

TRANSLAȚIONAL

Departamentul de Medicină Translațională

Departamentul de Medicină Translațională oferă o posibilitatea de realizarea a numeroase tipuri de culturi celulare și teste funcționale in vitro, precum și teste moleculare la nivel de ADN, ARN și proteine.

În mod specific, departamentul realizează expansiunea liniilor celulare, crioconservarea pentru bănci de celule, testarea in vitro a compușilor activi și evaluarea eficacității acestora prin teste de citotoxicitate, evaluări imagistice și teste imunoenzimatice.

Modificările la nivel molecular sunt cuantificate prin teste PCR, RT-qPCR și Western Blot.

SUPORT STUDII CLINICE

Departamentul de Suport pentru Studii Clinice

Departamentul de Suport pentru Studii Clinice este cel mai nou departament din cadrul centrului. Acesta își propune să contribuie la implementarea de strategii de diagnostic și de tratament cu potențiale beneficii majore în spațiul clinic, iar pe de altă parte să asigure o sursă de finanțare alternativă a activităților de cercetare.

Departamentul are în componență două laboratoare:

Laboratorul de Hemostază

Laboratorul de Hemostază, componenta al Departamentului Suport Studii Clinice are ca și obiectiv diagnosticul și monitorizarea tulburărilor de coagulare, pentru pacientți din Cluj Napoca și Transilvania, fiind înființat în colaborare cu Societatea Română de Hematologie și finanțat initial prin grantul internațional al Fundației Novo Nordisk din Zurich, Elveția. Laboratorul de Hemostază deservește departamentele de hematologie si pediatrie din regiune, cu rol în diagnosticul și monitorizarea pacienților cu hemofilie și tulburări rare de coagulare.

Laboratorul MetaboMS

Laborator METABOMS – a fost dezvoltat print-un proiect pilot desfășurat în colaborare cu Ministerul Sănătății, având ca sursă de finanțare Granturile SEE și Norvegiene finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Activitățile desfășurate în acest laborator fac parte din categoria serviciilor medicale de prevenție și au ca scop identificarea precoce a 32 de boli genetice de metabolism.